Advokatbyrå med expertis inom GDPR

Sedan dataskyddsförordningen (GDPR) trädde i kraft har många företag, myndigheter och organisationer kraftsamlat för att följa reglerna. Som advokatfirma inom GDPR har vi sett ett ökat behov kring rådgivning inom GDPR. Att inte följa dessa regler kan nämligen bli kostsamt, både för affären och inte minst för organisationens trovärdighet.

Samtidigt märker vi att många organisationer inte är helt säkra på hur de ska vara compliant, det vill säga följa reglerna. Därför kan vi som erfaren GDPR advokat erbjuda juridisk rådgivning inom GDPR och säkerställa organisationens regelefterlevnad av dataskyddsförordningen.

Få juridisk rådgivning av en kompetent GDPR-advokat

Har din organisation koll på GDPR? Vi erbjuder våra tjänster inom GDPR till både små och stora organisationer och kan skräddarsy lösningar beroende på organisationens behov. Om ni redan har ett gediget GDPR-program kan vi ge råd kring hur det kan förbättras och vi kan även kartlägga eventuella risker. Om ni inte har något GDPR-program på plats än kan vi som GDPR advokatfirma vägleda er och utveckla ett skräddatsytt GDPR program. Som GDPR advokater erbjuder vi även juridisk rådgivning inom integritetsskyddsfrågor.

Anlita en erfaren GDPR advokat

När det gäller integritetsskydd och GDPR är det som sagt viktigt att vara compliant, det vill säga följa reglerna. Som GDPR advokater vet vi att detta kan vara en liten eller stor utmaning för organisationen. Därför ger vi alltid råd anpassade till just din organisation. När vi som GDPR advokatfirma hjälper er inom ePrivacy och dataskydd är regelefterlevnad vår högsta prioritering. Som GDPR advokater arbetar vi pragmatiskt med ett affärsinriktat förhållningssätt. Vi lyder under svenska advokatsamfundets regler kring god advokatsed. Kontakta oss för en kostnadsfri rådgivning inom GDPR idag!