anlita advokatfirma för vägledning inom GDPR

Integritetsskyddsfrågor

Är din organisation i full fart att se över integritetsskyddsfrågor? Integritetsskydd kan verka krångligt och beroende på organisation kan det kännas övermäktigt att arbeta på rätt sätt med integritetsskyddsfrågor. Som kompetenta advokater inom GDPR kan vi vägleda och förbereda er för dataskyddsförordningen.

Rådgivning inom integritetsskydd

När du anlitar oss som GDPR advokater ser vi över dina affärsmässiga mål, din budget och dina kommersiella frågor. Det kan verka atypiskt, men som en modern advokatfirma inom GDPR anser vi att detta är avgörande för din framgång och det arbete vi utför. Vi sätter oss in i din organisation och affär. Vår rådgivning blir därmed resultatinriktad, med stort fokus på din organisations framgång samt regelefterlevnad (compliance) av GDPR.

För att säkerställa att din organisation följer reglerna på det sätt som organisationen är skyldig att göra, arbetar vi som följer. Först kartlägger vi hur integritetsskyddet ser ut idag och hur ni arbetar med integritetsskyddsfrågor. Därefter ser vi över vilka behov som finns och ger råd kring hur ni på bästa sätt kan arbeta med integritetsskydd i enlighet med GDPR. Om ni är i behov av en helhetslösning kan vi utveckla ett skräddarsytt GDPR compliance program.

Advokater med specialistkompetens

Som GDPR advokater besitter vi den specialistkompetens som krävs för effektivt arbete inom integritetsskyddsfrågor. Vi lyder under svenska advokatsamfundets regler om god advokatsed. Integritetsskyddsfrågor är ofta relaterat till ePrivacy, som vi har stor kompetens inom. Vår GDPR advokatfirma kan även bistå med rådgivning inom IT-relaterad juridik, immaterialrätt och kommersiella avtal. Detta gör oss till en lyhörd och flexibel partner inom GDPR och integritetsskyddsfrågor.

GDPR-rådgivning för myndigheter och kommersiella företag

Som en pragmatisk och resultatinriktad partner inom GDPR är vi lyhörda inför era behov inom integritetsskydd och GDPR. Förutom till kommersiella företag erbjuder vi våra tjänster även till myndigheter. Dessutom är vi orädda inför stora utmaningar och kan bistå stora, internationella bolag med rådgivning inom GDPR och integritetsskyddsfrågor. Tveka inte att ta kontakt med oss oavsett din organisations storlek och utmaningar!

Behöver din organisation hjälp av experter inom GDPR? Som GDPR advokater har vi gedigen erfarenhet av integritetsskyddsfrågor och kan vägleda och skräddarsy lösningar för er.